En längtan efter att mötas

Efter församlingshelgen i Huskvarna var responsen från många att det var så gott att mötas. Att få mötas över generationerna och i ärliga samtal om tro och livet. Insikten var att det händer något när vi möts ansikte mot ansikte och i ärlighet få lyssna till varandra och dela våra livsberättelser. Plötsligt skapas en respekt, kärlek och förståelse för varandra och jag tänker att det är just det som är storheten i att den kristna församlingen. Tänk att vi är syskon och att vi i det får dela tro, bön och omsorg med varandra. Det ligger något djupt och stort i det och min önskan är att vi alla skulle få upptäcka det! 
Nu finns det en längtan efter att återigen få mötas och därför vill vi göra några särskilda satsningar i höst på dels gudstjänsternas tema men även gemenskapskvällar för alla åldrar. Första sådana kväll har vi nu på söndag då vi möts för att äta god kvällsmat tillsammans, samtala om tro och liv och i en avslappnad miljö bara hinna umgås. Dessutom finns lite aktiviteter för barnen så att hela familjen ska kunna vara med. Vi hoppas verkligen att du vill och har möjlighet att komma! 
Med önskan om en välsignad vecka. 

Ida-Maria Brengesjö